Artykuły

 • Stosowanie art. 23 (1) k.p. w trakcie postępowania upadłościowego - wybrane zagadnienia

  2018-06-15
  Stosowanie art. 23(1) k.p. w trakcie postępowania upadłościowego budzi duże kontrowersje. Zagadnienie to dotyka istoty i podstawowych celów zarówno prawa pracy, jak i prawa upadłościowego.Cele te są zupełnie odmienne, a wartości chronione przez te dwie gałęzie prawa najczęściej się wykluczają. Prawo pracy ma na celu ochronę interesów pracownika i stabilności jego zatrudnienia.
  Dalej
 • Nowelizacja ustawy o KRS - koniec ze sprawozdaniami finansowymi w formie papierowej

  2018-04-11
  Od dnia 15 marca 2018 r. spółki nie mogą już składać do sądów rejestrowych sprawozdań finansowych w formie papierowej. W okresie przejściowym tj. do 1 października 2018 r. sprawozdania mogą być jeszcze sporządzone w formie papierowej, zeskanowane i przesłane drogą elektroniczną.
  Dalej
 • Nowe ograniczenia w stosowaniu 50% kosztów uzyskania przychodów

  2017-11-15
  Od 1 stycznia 2018 roku ustawodawca zamierza wprowadzić zmiany dla podatników korzystających z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów z tytułu wykonywania przez siebie pracy twórczej. Zmiany te będą miały znaczący wpływ dla wielu podatników, gdyż ustawodawca zamierza wprowadzić przepisy ograniczające krąg podmiotów uprawnionych do stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów.
  Dalej
 • Powstanie Polska Strefa Inwestycji - Nowy instrument wsparcia

  2017-10-10
  Zapowiedziany projekt nowej ustawy, przekaże w ręce inwestorów rewolucyjne narzędzie inwestycyjne, w postaci planowanej Polskiej Strefy Inwestycji. Przygotowywane przepisy oznaczają rozszerzenie obszaru specjalnych stref ekonomicznych z 14 lokalizacji, aż do 312 tys. km2 - czyli obszaru, obejmującego swoim zasięgiem całą powierzchnię kraju, bez żadnych wyjątków.
  Dalej
 • Czy jesteś gotowy na nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych?

  2017-09-25
  To już ostatni dzwonek na rozpoczęcie wdrażania nowych zasad i procedur zawartych w Rozporządzeniu Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych RODO przyjętym przez Radę Europejską i Parlament Europejski. Za niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przewidywane są bardzo wysokie kary pieniężne. Może to być nawet do 20 mln euro lub do 4% całkowitego, rocznego, globalnego obrotu z poprzedniego roku.
  Dalej
 • ULGA B+R – jeszcze korzystniejsza od 2018 r.

  2017-09-14
  Projekt ustawy dotyczący ulgi B+R przeszedł w ostatnim czasie gruntowne zmiany. Nowelizacja zmienia formę i brzmienie projektu pod naciskiem negatywnych opinii podatników. Analogicznie do poprzedniego tekstu ustawy, zmiany swoim zakresem obejmują przedmiot kosztów kwalifikowanych poniesionych na działalność innowacyjną (B+R) z możliwością ich odpisania od podstawy opodatkowania.
  Dalej