Living values beside business

Pro Bono

Invest in Wroclaw

Jako oficjalny partner Miasta Wrocław jak również PAIiIZ zainicjowaliśmy projekt, dzięki któremu Region Wrocławski przyjmie bardziej zdecydowaną oraz przyjazną przedsiębiorstwom formę wspierania gospodarki i zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Projekt ten będzie również umożliwiał działającym firmom przedstawić swoje oczekiwania wobec lokalizacji.

Przy tworzeniu tego projektu czerpaliśmy z naszego wieloletniego doświadczenia w obsłudze procesów inwestycyjnych, by móc skupić się na tych czynnikach, które z perspektywy przedsiębiorstwa są najważniejszymi przy podejmowaniu decyzji o wyborze lokalizacji pod inwestycję. Platforma, którą tworzymy we współpracy z Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej wyróżniać się będzie poprzez proaktywną komunikację, dostęp do szczegółowych danych rynkowych i branżowych oraz wiedzy z rynków pracy i nieruchomości.

W ten sposób mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy jeszcze lepiej wychodzić naprzeciw zapotrzebowaniom wymagających inwestorów. 

Fundacja Krzyżowa

Wraz z Fundacją Krzyżowa pragniemy odkrywać nowe drogi w budowaniu międzynarodowych porozumień. Dla zwiększenia efektywności działania Fundacji, wspólnie z jej zarządem opracowaliśmy i wdrożyliśmy system Pro Bono, dzięki któremu firmy i osoby prywatne mogą aktywnie wspierać jej pracę.

Celem Fundacji Krzyżowa jest promowanie pokojowego, opartego na wzajemnym poszanowaniu wartości współżycia narodów, społeczeństw i pojedynczych ludzi w Europie, a osiągane jest ono na drodze ciągłych spotkań młodych ludzi z różnych krajów. W tej dziedzinie Fundacja Krzyżowa jest międzynarodowym wzorem.

Opiekę nad systemem Pro Bono fundacji powierzono prof. Władysławowi Bartoszewskiemu, pełnomocnikowi premiera ds. dialogu międzynarodowego.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Fundacji Krzyżowa.