Aktualności JP Weber

 • Postępowania upadłościowe w Niemczech szansą dla inwestorów

  2013-12-11

  Rosnąca liczba postępowań upadłościowych w Niemczech tworzy ogromne szanse na rozwój działalności zarówno dla inwestorów niemieckich, jak i polskich. Fuzje i przejęcia podmiotów znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej, a w szczególności przejmowanie przedsiębiorstw znajdujących się w stanie upadłości, stanowią rynek niewielki, ale jednocześnie dość prężny, a przy tym umożliwiający znaczny i relatywnie szybki wzrost.

  Dalej
 • JP Weber realizuje projekt: Analiza atrakcyjności inwestycyjnej Aglomeracji Wrocławskiej

  2013-12-10

  JP Weber wraz z dr Jarosławem Ignacym uczestniczy w najnowszej edycji programu „Mozart”, w ramach którego realizuje wspólnie projekt polegający na analizie atrakcyjności inwestycyjnej gmin Aglomeracji Wrocławskiej. Projekt pozytywnie przeszedł weryfikację i jest dofinansowywany przez gminę Wrocław.

  Dalej
 • Pani Katarzyna Styrna – Bartman, Associate Manager w JP Weber, uzyskała tytuł doktora nauk prawnych

  2013-12-02

  Pani dr Katarzyna Styrna – Bartman po publicznej obronie pracy doktorskiej pod tytułem „Das polnische Verwaltungsverfahrensrecht im Lichte der europäischen Verwaltungsstandards. Eine Studie unter Berücksichtigung der Vorschriften auf dem Gebiet des europäischen und polnischen Verwaltungsverfahrensrechts und der Rechtsprechung der europäischen und polnischen Gerichte“ (tłum.: Polskie postępowanie administracyjne w świetle standardów europejskich. Analiza na podstawie polskiego i europejskiego postępowania administracyjnego oraz orzecznictwa sądów polskich i europejskich)uzyskała tytuł doktora nauk prawnych (Doktor der Rechte).

  Dalej
 • Invest in Wroclaw – nowa inicjatywa wsparcia inwestorów zagranicznych

  2013-11-12

  Dnia 30.10.2013 został uruchomiony nowy serwis internetowy będący efektem współpracy JP Weber i Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej – Invest in Wroclaw. Inicjatywa Invest in Wroclaw jest dedykowana inwestorom zagranicznym, którzy planują prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, a konkretnie w regionie wrocławskim.

  Dalej
 • Opodatkowanie środków pieniężnych z likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej – korzystny wyrok WSA we Wrocławiu

  2013-10-16

  Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, w dniu 08.10.2013 uwzględnił skargiakcjonariuszy Spółki Komandytowo-Akcyjnej, reprezentowanej przez kancelarię JP Weber Dudarski Sp. k. (sygn. akt I SA/Wr 1148/13, ISA/Wr 1147/13, I SA/Wr 1146/13, I SA/Wr 1145/13) na interpretacje Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w sprawie skutków podatkowych dla wspólnika spółki osobowej (osoby fizycznej) otrzymania środków pieniężnych w związku z likwidacją tej spółki, a wypracowanych przez nią w okresie funkcjonowania w formie spółki komandytowo-akcyjnej.

  Dalej
 • JP Weber będzie wspierać realizację projektu „Internet dla Mazowsza”

  2013-09-13

  JP Weber nawiązało współpracę z koreańskim inwestorem KT Corporation, będącym liderem konsorcjum, wybranym przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A., które odpowiedzialne będzie za wdrożenie projektu „Internet dla Mazowsza”.

  Dalej
 • Transport pracowniczy - korzystny wyrok WSA we Wrocławiu

  2013-08-21

  Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, w dniu 13.08.2013 uwzględnił skargę Spółki reprezentowanej przez JP Weber (sygn. akt I SA/Wr 788/13) na interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w sprawie opodatkowania potencjalnych przychodów uzyskiwanych przez pracowników w związku z zapewnieniem przez pracodawcę transportu zbiorowego do miejsca pracy.

  Dalej
 • Realizacja projektu dla zagranicznego inwestora z branży usług medycznych i szpitalnych

  2013-08-02

  Obecnie zakończono pierwszy etap projektu związany z nabyciem nieruchomości, pozyskaniem finansowania, zawarciem umów inwestycyjnych oraz komercjalizacji budynku szpitalnego.

  Dalej
 • Zmiana rozporządzeń w sprawie Specjalnych Stref Ekonomicznych

  2013-07-23

  W dniu 23 lipca 2013 zostały wydane rozporządzenia, na których podstawie zostanie wydłużony okres funkcjonowania 14 specjalnych stref ekonomicznych.

  Dalej
 • Możliwość odzyskania podatku do spadków i darowizn na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego

  2013-06-21

  Informujemy, że w wyroku z dnia 4 czerwca 2013 Trybunał Konstytucyjny uznał, iż przepis art. 4a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. jest niezgodny z wywiedzioną z art. 2 konstytucji zasadą zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. W konsekwencji, członkowie najbliższej rodziny, którzy w latach 2007-2008 nie zdążyli w ciągu miesiąca zawiadomić fiskusa o nabytym spadku i w efekcie nie skorzystały z ulgi podatkowej, będą mogły odzyskać zapłaconą fiskusowi należność.

  Dalej

Państwa osoba kontaktowa

DSC 6817 ret portret2 Renata Lenert-Sikora Senior Marketing & Communications Manager Tel.: +48 (71) 36 99 656