Aktualności JP Weber

 • Opodatkowanie środków pieniężnych z likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej – korzystny wyrok WSA we Wrocławiu

  2013-10-16

  Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, w dniu 08.10.2013 uwzględnił skargiakcjonariuszy Spółki Komandytowo-Akcyjnej, reprezentowanej przez kancelarię JP Weber Dudarski Sp. k. (sygn. akt I SA/Wr 1148/13, ISA/Wr 1147/13, I SA/Wr 1146/13, I SA/Wr 1145/13) na interpretacje Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w sprawie skutków podatkowych dla wspólnika spółki osobowej (osoby fizycznej) otrzymania środków pieniężnych w związku z likwidacją tej spółki, a wypracowanych przez nią w okresie funkcjonowania w formie spółki komandytowo-akcyjnej.

  Dalej
 • JP Weber będzie wspierać realizację projektu „Internet dla Mazowsza”

  2013-09-13

  JP Weber nawiązało współpracę z koreańskim inwestorem KT Corporation, będącym liderem konsorcjum, wybranym przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A., które odpowiedzialne będzie za wdrożenie projektu „Internet dla Mazowsza”.

  Dalej
 • Transport pracowniczy - korzystny wyrok WSA we Wrocławiu

  2013-08-21

  Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, w dniu 13.08.2013 uwzględnił skargę Spółki reprezentowanej przez JP Weber (sygn. akt I SA/Wr 788/13) na interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w sprawie opodatkowania potencjalnych przychodów uzyskiwanych przez pracowników w związku z zapewnieniem przez pracodawcę transportu zbiorowego do miejsca pracy.

  Dalej
 • Realizacja projektu dla zagranicznego inwestora z branży usług medycznych i szpitalnych

  2013-08-02

  Obecnie zakończono pierwszy etap projektu związany z nabyciem nieruchomości, pozyskaniem finansowania, zawarciem umów inwestycyjnych oraz komercjalizacji budynku szpitalnego.

  Dalej
 • Zmiana rozporządzeń w sprawie Specjalnych Stref Ekonomicznych

  2013-07-23

  W dniu 23 lipca 2013 zostały wydane rozporządzenia, na których podstawie zostanie wydłużony okres funkcjonowania 14 specjalnych stref ekonomicznych.

  Dalej
 • Możliwość odzyskania podatku do spadków i darowizn na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego

  2013-06-21

  Informujemy, że w wyroku z dnia 4 czerwca 2013 Trybunał Konstytucyjny uznał, iż przepis art. 4a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. jest niezgodny z wywiedzioną z art. 2 konstytucji zasadą zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. W konsekwencji, członkowie najbliższej rodziny, którzy w latach 2007-2008 nie zdążyli w ciągu miesiąca zawiadomić fiskusa o nabytym spadku i w efekcie nie skorzystały z ulgi podatkowej, będą mogły odzyskać zapłaconą fiskusowi należność.

  Dalej
 • Prezesi międzynarodowych firm zmierzą się w piątej edycji turnieju JP Weber Golf Challenge

  2013-05-20

  Już po raz piąty JP Weber we współpracy z Alior Bankiem organizuje turniej golfowy dla przedstawicieli kadry zarządzającej międzynarodowych firm działających w Polsce. Wydarzenie będzie miało miejsce 22 czerwca 2013 na polu Toya Golf & Country Club pod Wrocławiem.

  Dalej
 • JP Weber sporządzi opinię w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

  2013-04-25

  25.04.2013 Krajowa Rada Komornicza zleciła JP Weber sporządzenie opinii w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

  Dalej
 • JP Weber obsługuje transakcję nabycia budynku przy ulicy Grodzkiej we Wrocławiu

  2013-04-12

  Należący do Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego budynek stojący między Ossolineum a Uniwersytetem Wrocławskim wreszcie znalazł nabywcę. Została nim spółka celowa Terra Contor Polska obsługiwana przez JP Weber.

  Dalej
 • JP Weber obsługuje proces restrukturyzacji finansowej spółek zależnych Belvédère SA

  2013-04-09

  Na mocy siedmiu postanowień z 9 kwietnia 2013, Sąd Gospodarczy w Dijon przyjął plany naprawcze dla spółek bezpośrednio lub pośrednio podległych Belvédère SA. Zatwierdzone plany mają na celu utrzymanie działalności Grupy.

  Dalej

Państwa osoba kontaktowa

DSC 6817 ret portret2 Renata Lenert-Sikora Senior Marketing & Communications Manager Tel.: +48 (71) 36 99 656