Legal & Tax Alerts

 • Zmiany w podatkach 2019

  2018-12-18
  Rok 2019 przyniesie liczne zmiany w przepisach podatkowych, które w mniejszym lub większym stopniu wpłyną na Państwa działalność, a także osobiste rozliczenia z fiskusem. W niniejszym artykule przedstawiamy podsumowanie najistotniejszych spośród nich.
  Dalej
 • Ekwiwalent urlopowy wchodzi do masy spadkowej

  2018-11-14
  W dniu 6 listopada 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (zwanym dalej: TSUE) wydał wyrok w połączonych dwóch sprawach: C‑569/16 oraz C‑570/16 Stadt Wuppertal/Maria Elisabeth Bauer oraz Volker Wíllmeroth / Martina Broßonn. Wyrok ten dotyczy dziedziczenia prawa do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.
  Dalej
 • Pracownicze Plany Kapitałowe – nowe obowiązki dla pracodawców

  2018-11-14
  26 października 2018 r. Senat przyjął ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych (dalej: PPK). Ustawa czeka na podpis Prezydenta RP. Zgodnie z założeniami projektu, PPK to program systematycznego gromadzenia oszczędności z przeznaczeniem na wypłatę po 60. roku życia.
  Dalej
 • Zmiany w prawie - 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy

  2018-10-25
  23 października w Sejmie przegłosowano poselski projekt ustawy o Święcie Narodowym z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości. Ustawa, która jednorazowo ustanawia 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy trafi teraz do Senatu.
  Dalej
 • Tax Alert - prace nad zmianami w zakresie tzw. podatku od nieruchomości komercyjnych

  2018-06-11
  W Senacie zakończyły się prace nad ustawą zmieniającą przepisy w zakresie podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego – tzw. podatku od nieruchomości komercyjnych. Nowelizacja, nad którą pracuje obecnie parlament zakłada istotne zmiany w kwestii przedmiotu jak i podmiotów podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego.
  Dalej
 • Najważniejsze zachęty dla inwestorów - podsumowanie

  2018-01-03
  Za sprawą nowej ustawy, stawki odliczeń od podstawy opodatkowania wszystkich kosztów kwalifikowalnych B+R mają wzrosnąć, aż do 100%, a w przypadku przedsiębiorców mających status centrum badawczego – 150%.
  Dalej