Zmiany w podatkach 2019

Rok 2019 przyniesie liczne zmiany w przepisach podatkowych, które w mniejszym lub większym stopniu wpłyną na Państwa działalność, a także osobiste rozliczenia z fiskusem. Poniżej przedstawiamy podsumowanie najistotniejszych spośród nich. Jeżeli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji w zakresie przedstawionych zmian, zachęcamy do kontaktu z nami. 

PODATKI DOCHODOWE

1)     Innovation box 

 • Preferencyjne opodatkowanie 5% stawką podatkową dochodów uzyskiwanych przez podatnika z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, których podatnik jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub posiada prawa do korzystania z nich na podstawie umowy licencyjnej i, które są chronione na podstawie obowiązującego prawa krajowego lub międzynarodowego.
 • Kwalifikowane prawa własności intelektualnej to w szczególności:
  • patent,
  • prawo ochronne na wzór użytkowy,
  • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
  • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
  • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
  • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
  • wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie o ochronie prawnej odmian,
  • autorskie prawo do programu komputerowego.
  • Możliwość skorzystania z Innovation Box przysługuje również w przypadku zakupu kwalifikowanych praw własności intelektualnej, pod warunkiem, iż następnie ich nabywca poniesie koszty związane z ich rozwojem lub ulepszeniem.
  • Dochodem kwalifikującym się do Innovation Box jest dochód uzyskany z tytułu należności/opłat licencyjnych lub innych należności związanych z wykorzystywaniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, dochód ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jak również dochód z tego aktywa uwzględniony w cenie sprzedaży lub usługi określany na zasadzie ceny rynkowej.
  • Warunkiem skorzystania z preferencji jest wyodrębnienie kwalifikowanych dochodów w ewidencji rachunkowej.

2)     Aport wierzytelności pożyczkowych i handlowych 

 • Od 1 stycznia 2019 roku koszty uzyskania przychodów w przypadku wniesienia do spółki kapitałowej wierzytelności pożyczkowych lub handlowych ustalane będą jako:
  • wartość odpowiadająca kwocie pożyczki (kredytu), która została przekazana przez wnoszącego wkład na rachunek płatniczy tej spółki,
  • wartości wierzytelności, w części zaliczonej uprzednio do przychodów należnych przez wnoszącego wkład niepieniężny.
  • Zmiana rozwiewa wątpliwości w zakresie możliwości rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w przypadku konwersji długu na kapitał, co do której dotychczasowe stanowisko organów podatkowych i sądów administracyjnych nie było jednoznaczne.

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem: Zmiany w podatkach w 2019

Państwa osoba kontaktowa

MG 15 Magdalena Szwarc Tax Manager, Tax Advisor Tel.: +48 (71) 36 99 567Profil