Knowing facts, processes & people

Finanse & Ubezpieczenia

Rynek finansowy i rynek ubezpieczeń charakteryzuje się znaczącym potencjałem rozwojowym i istotnym zaangażowaniem po stronie inwestorów zagranicznych. Dynamiczny wzrost w ciągu ostatnich 10 lat odnotował szczególnie rynek ubezpieczeń - wzrosła liczba towarzystw oraz poszerzył się zakres oferowanych produktów. 

Przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym i ubezpieczeniowym powinny zwracać szczególną uwagę na prawne uwarunkowania prowadzenia działalności. 

Kompetencje zespołu JP Weber pozwalają świadczyć na rzecz firm z sektora finansowego oraz ubezpieczeniowego unikalne usługi doradztwa podatkowego, prawnego czy też transakcyjnego. Oferujemy m.in. kompleksowe wsparcie prawne i podatkowe w podstawowej działalności operacyjnej firmy. Prowadzimy również audyty oceniające stopień zgodności działalności firmy z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Warunki współpracy są zawsze optymalnie dostosowywane do wymagań Klientów. 

Zakres naszych kompetencji obejmuje m.in.:

 • AML - opracowanie procedur oraz bieżąca realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • Dostosowanie regulacji wewnętrznych do wymogów dyrektyw MiFID, EMIR, etc;
 • Właściwe wypełnianie obowiązków w obszarze zarządzania ryzykiem;
 • Doradztwo w zakresie wyliczania wymogów kapitałowych;
 • Opracowywanie indywidualnych modeli szacowania kapitałów wewnętrznych celem optymalizacji wymogów kapitałowych;
 • Reprezentacja podmiotów przed polskim oraz zagranicznymi organami nadzoru - w tym korespondencja urzędowa / obowiązki sprawozdawcze;
 • Compliance - bieżące usługi doradcze w zakresie zgodności regulacyjnej instytucji finansowych takich jak domy maklerskie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz banki;
 • Przeprowadzanie okresowych audytów wewnętrznych oraz audytów typu ad hoc.;
 • Audyt i doradztwo w zakresie sprawozdawczości i rachunkowości;
 • Kompleksowa obsługa transakcji kapitałowych, identyfikacja partnerów, modelowanie transakcji;
 • Wsparcie przy projektach restrukturyzacyjnych (analiza, plan reorganizacji jednostki, działania wobec kontrahentów, ocena ryzyk).

Państwa osoba kontaktowa

DSC 5945 ret kadr biale tlo Grzegorz Piechowiak Managing Partner Tel.: +48 (71) 36 99 550Profil