Knowing facts, processes & people

IT & Telekomunikacja

Branża telekomunikacyjna i IT w Polsce dynamicznie się rozwija silnie bazując na nowych technologiach. Rozwój technologii teleinformacyjnych zmusza przedsiębiorstwa działające w branży do nieustających przemian i wypracowania elastycznej struktury organizacyjnej. Szybkie upowszechnianie się usług operatorów telekomunikacyjnych nie tylko umożliwia firmom ciągłego ciągły rozwoju ale też powoduje konieczność optymalizacji przedsiębiorstwa, w taki sposób, aby mogły się one koncentrować na głównym przedmiocie swojej działalności. 

Zespół JP Weber doskonale rozumie specyfikę branży IT i telekomunikacji. Zapewniamy Państwu profesjonalną obsługę umożliwiającą elastyczne prowadzenie działalności w ramach outsourcingu niektórych procesów biznesowych. Oferujemy także bieżące doradztwo podatkowe i prawne, a także prowadzenie księgowości. Nasi eksperci mają również doświadczenie w reorganizacji prowadzonej działalności gospodarczej. 

Dla podmiotów z sektora IT i telekomunikacji świadczymy między innymi następujące usługi: 

 • Analiza rynku oraz wsparcie w projektach związanych z wejściem na rynek polski;
 • Poprawa efektywności organizacyjnej i optymalizacja procesów;
 • Wsparcie w projektach fuzji i przejęć;
 • Bieżące doradztwo księgowe i kadrowo płacowe;
 • Doradztwo w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF);
 • Audyty i raporty dla kadry zarządzającej w obszarze rachunkowości;
 • Bieżące doradztwo operacyjne (poprawa efektywności, reorganizacja procesów biznesowych, restrukturyzacja operacyjna, optymalizacja kosztów);
 • Przygotowanie i negocjowanie umów dostawy, wdrożenia i serwisowania systemów informatycznych;
 • Przygotowanie i opiniowanie umów licencyjnych i przenoszących prawa autorskie do programów komputerowych;
 • Doradztwo w zakresie wykorzystania oprogramowania w projektach z dziedziny IT;
 • Reprezentacja klientów na każdym etapie postępowań przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz organami administracji publicznej;
 • Doradztwo prawne w zakresie ochrony danych osobowych;
 • Doradztwo podatkowe w zakresie technologii informatycznych.