Knowing facts, processes & people

Sektor Publiczny

Zadania  sektora publicznego w Polsce wyznaczone regulacją ustaw systemowych charakteryzują się znacznym skomplikowaniem i koniecznością podejmowania długofalowych działań.

Niestety konieczność prowadzenia projektów wedle określonych procedur powoduje, że nadal wiele obszarów polskiej administracji charakteryzuje się nieefektywnością oraz nieterminowością . Dlatego tak ważne staje się usprawnienie zarządzania poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych w sposobie zarządzania wewnętrznymi procedurami operacyjnymi, finansami mających na celu poprawienie efektywności i podniesienia zaufania społecznego do władzy administracyjnej.

Jednostki  sektora publicznego zgodnie z wymogami unijnymi angażują się w nowoczesne, wielowątkowe projekty, w których często potrzebują wsparcia. 

JP Weber oferuje klientom z sektora publicznego szereg usług dopasowanych do ich potrzeb i wymagań. Nasz multidyscyplinarny zespół specjalistów ma doświadczenie we wdrażaniu programów naprawczych i restrukturyzacyjnych m.in. dla placówek służby zdrowia. Opracowujemy biznes plany, które zapewniają poprawę efektywności organizacji. Mamy za sobą wiele przeprowadzonych z sukcesem prywatyzacji. Organizacjom publicznym proponujemy również konsultacje ekonomiczne i prawne, które ułatwią prowadzenie działalności. 

Dla podmiotów działających w sektorze publicznym oferujemy następujące usługi: 

  • Doradztwo przy realizacji projektów partnerstwa publiczno–prywatnego;
  • Wsparcie przy opracowywaniu i wdrażaniu programów naprawczych i restrukturyzacyjnych;
  • Kompleksowa obsługa w zakresie realizacji procesów prywatyzacyjnych;
  • Identyfikacja oraz weryfikacja optymalnych metod finansowania projektów;
  • Wsparcie w organizowaniu oraz przeprowadzaniu przetargów, wraz z przygotowaniem kompletu niezbędnej negocjacji;
  • Przeprowadzanie audytów i analiz finansowych;
  • Sporządzanie wycen przedsiębiorstw i instytucji publicznych;
  • Bieżące doradztwo prawne i podatkowe;
  • Przygotowanie dokumentacji i procedur w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Państwa osoba kontaktowa

DSC 6403 ret kadr biale tlo dr Marcin Dudarski Managing Partner, Attorney at Law Tel.: +48 (71) 36 99 550Profil