supporting decision makers

Nota prawna

JP Weber GmbH 
Schlüterstrasse 36
10629 Berlin
Deutschland


Fon +49 (30) 2092 4270 
Fax +49 (30) 2092 4343


Geschäftsführung: Jedrzej Piechowiak, Mirco Weber, Gregor Piechowiak 
Registriert: HRB 99239, Amtsgericht Berlin-Charlottenburg 
Umsatzsteueridentifikations-Nr.: DE 215 137 962


JP Weber sp. z. o.o. 
Rynek 39/40 
50-102 Wrocław 
Polska


KRS: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.


KRS: 0000253773
NIP: 897 17 13 155
REGON: 020248434
Kapital zakladowy: 50.000,00 zl

Nota prawna 

Informacje zawarte na tej stronie internetowej mają charakter ogólny i służą jedynie do prezentacji spółek grupy JP Weber („JPW”) zainteresowanym użytkownikom Internetu. JPW nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez użytkownika w oparciu o te informacje. Należy pamiętać, że treści tu zawarte nie stanowią indywidualnych informacji ani zaleceń prawnych, księgowych, podatkowych ani innych informacji specjalistycznych i nie zastępują one indywidualnego doradztwa przez specjalistów z uwzględnieniem konkretnych okoliczności danej sprawy. 
Wszystkie informacje zostały zebrane z należytą starannością. Ponadto, niezależnie od podstaw prawnych, firma nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność przekazywanych informacji.

Niniejsza strona internetowa zawiera odnośniki do stron administrowanych przez podmioty trzecie. Grupa JPW nie sprawdza tych stron ani zamieszczonych na nich informacji, towarów ani usług. W związku z tym JPW nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na tych stronach.

Grupa JPW zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub aktualizacji informacji, produktów i usług oferowanych na tej stronie internetowej bez specjalnego uprzedzenia.

W razie ewentualnego postępowania sądowego zastosowanie znajduje wyłącznie prawo niemieckie pod jurysdykcją niemieckich sądów.