Investment & Transaction oriented

Doradztwo Operacyjne

Doradztwo operacyjne w JP Weber polega na optymalizacji bieżącej działalności przedsiębiorstwa w taki sposób, aby maksymalnie poprawić jego efektywność. Na podstawie szczegółowych analiz finansowych i operacyjnych, możemy określić potencjał poprawy wydajności (wzrost sprzedaży, redukcja kosztów, optymalizacja kapitału) lub ewentualne ryzyka dla przedsiębiorstwa.

Dokonujemy analizy procesów biznesowych oraz reorganizacji sposobów realizacji działań przedsiębiorstwa, a także weryfikujemy i modyfikujemy istniejące struktury organizacyjne, w taki sposób, aby Klient mógł w większym stopniu realizować określone przez siebie cele.

Realizując projekty z zakresu doradztwa operacyjnego odnosimy się do najlepszych praktyk w kraju i na świecie, co pozwala na przeprowadzenie dogłębnej analizy, opracowanie szerokiego spektrum inicjatyw usprawniających oraz efektywne wspieranie naszych Klientów w procesie wdrożenia programu usprawnień.

W ramach doradztwa operacyjnego zapewniamy następujące wsparcie:

  • Analiza procesów funkcjonujących w przedsiębiorstwie – audyt wewnętrzny;
  • Analiza ekonomiczno - finansowa przedsiębiorstwa;
  • Analiza i optymalizacja organizacji zakupowej;
  • Zarządzanie łańcuchem dostaw;
  • Zarządzanie kapitałem obrotowym;
  • Wdrażanie programów efektywności operacyjnej oraz redukcji kosztów;
  • Opracowanie modeli operacyjnych.