360˚ Emergency Support.

Raporty Finansowe

Dla przedsiębiorstw działających w międzynarodowym środowisku bardzo ważne jest stosowanie wymaganego przepisami sposobu ewidencji transakcji jednocześnie dopasowanego do indywidualnych potrzeb jednostki, jak również opracowanie i przygotowanie specjalnych raportów dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstwa macierzystego.

Ta procedura jest ujęta w tzw. „management reporting”. Jej wynikiem jest prezentowanie pionom decyzyjnym z obszaru finansowego i kontrolingu, a także kierownictwu i zarządowi istotnych dla dalszych decyzji liczb w sposób ustalony lub wynikający ze struktury przedsiębiorstwa.

Nasze rozwiązania w tej dziedzinie są tak samo indywidualne, jak stawiane wymagania. Rozwiązania te możemy zawsze dostosować do najróżniejszych wymogów IT i oprogramowania, jak np. SAP MS Navision i inne systemy ERP.

  • Rozliczenia przepływu gotówki;
  • Zindywidualizowane analizy ekonomiczne przedsiębiorstwa;
  • Obliczenia płynności finansowej;
  • Raporty dotyczące otwartych pozycji księgowania;
  • Wewnątrzfirmowe systemy rozliczeniowe;
  • Konstrukcja informacyjnych paneli zarządu.

Państwa osoba kontaktowa

DSC 6734 ret kadr biale tlo Ewa Czop Associate Partner,Head Accountant Tel.: +48 (71) 36 99 642Profil