Nota prawna

Nota prawna

Polityka prywatności

Bezpieczeństwo danych i ochrona prywatności są dla nas bardzo ważne. W swojej działalności przestrzegamy przepisów Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Niniejsza polityka prywatności określa szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Spółkach z grupy JP Weber.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest JP Weber sp. z o.o lub inna spółka z grupy JP Weber, w zależności od tego z którą ze spółek z grupy JP Weber nawiązano kontakt:

 • JP Weber Dudarski sp. k.
 • JP Weber Accounting & Tax sp. z o.o.
 • JP Weber Investment Advisory sp. z o.o.
 • JPW Bin & Dudarski sp. z o.o.

Każda z powyższych Spółek ma siedzibę we Wrocławiu przy ul. Rynek 39/40, 50-102 Wroclaw.

Jak można skontaktować się z administratorem?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz skontaktować się z nami pisząc na adres: privacy@jpweber.com lub dzwoniąc pod nr tel. 71 36 99 630.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym do realizacji następujących celów:

 • Realizacji umowy lub podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy
 • Świadczenia pomocy prawnej
 • Wykonywania czynności doradztwa podatkowego
 • Obsługi księgowości
 • Wykonywania czynności w obszarze kadr i płac
 • Doradztwa w obszarze inwestycji
 • Wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML)
 • Nawiązywania i utrzymywania kontaktów biznesowych
 • Marketingu bezpośredniego, również za pośrednictwem portalu społecznościowego LinkedIn
 • Wysyłki newslettera
 • Rekrutacji
 • Prowadzenia statystyki odwiedzin strony internetowej www.jpweber.com

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

Jeśli Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • Realizacji umowy lub podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy – podstawą prawną pozwalającą na legalne przetwarzanie Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność danych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 • Świadczenia pomocy prawnej, wykonywania czynności doradztwa podatkowego, obsługi księgowości, wykonywania czynności w obszarze kadr i płac, doradztwa w obszarze inwestycji – dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu realizacji umowy świadczenia pomocy prawnej, doradztwa podatkowego, obsługi księgowości, czynności wykonywanych w obszarze kadr i płac, doradztwa w obszarze inwestycji, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli realizacji uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora lub stronę trzecią, polegającym na dochodzeniu roszczeń, obronie przed roszczeniami, a także na uzyskaniu wsparcia prawnego lub podatkowego.
 • Nawiązywania i utrzymywania kontaktów biznesowych oraz marketingu bezpośredniego - przetwarzanie danych osobowych dla celów kontaktów biznesowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na promocji marki JP Weber oraz prowadzeniu działalności gospodarczej.
 • Prowadzenia statystyki odwiedzin strony internetowej www.jpweber.com – przetwarzanie danych osobowych dla celów kontaktów biznesowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu analiz odwiedzin strony internetowej w celu dostosowywania jej funkcjonalności do preferencji użytkowników.
 • Wysyłki newslettera– przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
 • Rekrutacji – Państwa dane osobowe w zakresie określonym w art. 22(1) kodeksu pracy przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędności do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a w pozostałym zakresie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 • Wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędności do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Obowiązkiem prawnym w tym wypadku jest stosowanie określonych w przepisach AML środków bezpieczeństwa finansowego polegających na identyfikacji i weryfikacji tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego.

Komu przekazywane są Państwa dane osobowe?

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty należące do grupy JP Weber, mające swoją siedzibę we Wrocławiu przy ul. Rynek 39/40, 50 -102 Wrocław:

 • JP Weber sp. z o.o.
 • JP Weber Dudarski sp. k.
 • JP Weber Accounting & Tax sp. z o.o.
 • JP Weber Investment Advisory sp. z o.o.
 • JPW Bin & Dudarski sp. z o.o.

oraz podmioty współpracujące ze Spółkami z grupy JP Weber m.in. firmy informatyczne, firmy kurierskie, biura tłumaczeń czy kancelarie notarialne.

Przez jaki okres przechowujemy Państwa dane osobowe?

Jeśli celem przetwarzania danych osobowych jest:

 • Realizacji umowy lub podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy – Państwa dane osobowe przechowywane są do czasu zakończenia tych działań lub do czasu trwania umowy, a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z tego tytułu;
 • Świadczenia pomocy prawnej lub podatkowej – Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat po prawomocnym zakończeniu prowadzonego postępowania lub zakończenia świadczenia pomocy prawnej w danej sprawie;
 • Nawiązywania i utrzymywania kontaktów biznesowych i marketingu bezpośredniego– Państwa dane przechowywane będą przez okres trwania naszych relacji biznesowych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO;
 • Wysyłki newslettera – Państwa dane przechowywane będą do czasu Państwa rezygnacji z usługi Newsletter;
 • Rekrutacji – Państwa dane przechowywane będą przez czas niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane – w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów jednej, konkretnej rekrutacji – dane osobowe zostaną usunięte w terminie 7 dni od zakończenia rekrutacji – w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do celów dalszych rekrutacji, Państwa dane zostaną usunięte po upływie czasu, na jaki została wyrażona zgoda;
 • Prowadzenia statystyki odwiedzin strony internetowej www.jpweber.com – Państwa dane w postaci adresu IP przechowywane będą przez okres 5 lat.
 • Wykonywania obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – Państwa dane przechowywane będą przez okres wskazany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, tj. przez 5 lat licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne. 

Jakie prawa Państwu przysługują?

RODO przewiduje szereg uprawnień, które przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych przez administratora.

Mają Państwo prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, czyli Twojej zgody; wycofanie zgody na przetwarzanie danych pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania na podstawie zgody przed jej wykonaniem,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jakie są konsekwencje niepodania danych?

Zapewniamy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe jedynie w zakresie, w jakim są niezbędne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane. W każdym przypadku podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić realizację celu, dla którego są zbierane.

Polityka cookies (ciasteczka)

Czym są pliki cookies?

Strona jpweber.com korzysta z tzw. plików cookies – niewielkich informacji tekstowych, wysyłanych przez serwer i zapisywanych na urządzeniu, po stronie odwiedzającego stronę.

Dlaczego cookies są potrzebne?

Ciasteczka wysyłane użytkownikowi podczas przeglądania strony jpweber.com służą tworzeniu statystyk odwiedzin strony internetowej oraz jej personalizacji (przykładowo: wersji językowej). Ponadto, przesyłane pliki cookies umożliwiają połączenie użytkownika z portalami społecznościowymi (np. LinkedIn) bezpośrednio z poziomu strony.

Jak mogę modyfikować warunki przesyłania cookies?

Zarówno akceptacja przesyłania cookies, brak zgody na przesyłanie, jak i modyfikacja innych ustawień związanych z „ciasteczkami” dokonywana jest na poziomie przeglądarki użytkownika. Poniżej podajemy linki do stron, gdzie znajdują się instrukcje zarządzania plikami cookies:

 • Chrome
 • Internet Explorer
 • Safari
 • Mozilla Firefox

Google Analytics

Nasza witryna internetowa korzysta z Google Analytics - internetowego narzędzia Google Inc. ("Google") do analizy statystyk serwisów www. Google Analytics używa plików cookie, tj. plików tekstowych, które są zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiają przeprowadzenie analizy odwiedzanej przez Ciebie strony. Informacje na temat korzystania z tej witryny (łącznie z Twoim adresem IP) pozyskane przez plik cookie przesyłane będą do serwera Google w USA i tam zapisywane.

Google używa tych informacji do analizy oraz sporządzania raportów dotyczących korzystania z witryny internetowej przeznaczonych dla jej administratora oraz do wykonywania innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. W razie potrzeby Google może udostępnić te dane osobom trzecim, o ile jest to zgodnie z prawem lub o ile osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Google w żadnym wypadku nie będzie zestawiać Twojego adresu IP z innymi danymi serwisu. Możesz zablokować instalację pliku cookie poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki. Zwracamy uwagę, że w takim wypadku nie będziesz mógł korzystać w pełni ze wszystkich funkcji naszej strony. Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Google w sposób opisany wcześniej i dla celów określonych powyżej.

Więcej informacji o tym, w jaki sposób Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z naszej strony internetowej znajduje się tutaj.   

Zapisz się do newslettera JP Weber

Nasi eksperci dzielą się na bieżąco informacjami ze świata podatków, prawa, B+R i innowacji, które udostępniamy w formie newsletterów.