Nasze Referencje

Referencje stanowią odzwierciedlenie naszej codziennej pracy. Wybrane poniżej referencje przedstawiają nie tylko szerokie spektrum naszych klientów, ale także zakres interkulturalnych i merytorycznych wymagań, którym musimy sprostać. Z przyjemnością zaprezentujemy Państwu pozostałe referencje w trakcie osobistej rozmowy oraz udostępnimy bezpośredni kontakt do naszego Klienta, aby mogli Państwo potwierdzić realizację usługi oraz nasze kompetencje.

"Z przyjemnością polecamy firmę JP Weber jako bardzo doświadczonego partnera dla projektów inwestycyjnych w Polsce. Jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani pracą zespołu JP Weber, który zwracał szczególną uwagę na zaspokojenie naszych potrzeb na każdym etapie realizacji projektu."

Dr. Ulf Leinhäuser, Head of Production Development, CLAAS KGaA mbH
Doradztwo Prawno-Podatkowe, Doradztwo-Inwestycje Bezpośrednie

"Spółka Samsung Electronics Poland Manufacturing sp. z o.o. z siedzibą we Wronkach z przyjemnością pragnie zarekomendować firmę JP Weber. Działania podejmowane przez Kancelarię cechuje odpowiedzialność i wyraźne zaangażowanie w świadczoną pomoc. Wiedza zespołu JP Weber na tematy prawne oraz towarzyszące im uwarunkowania biznesowe czynią JP Weber wyróżniającym się doradcą dla firm. Dzięki wysokiej skuteczności proponowanych rozwiązań, z sukcesem zakończyliśmy dotychczas wiele spraw."

Tobiasz Adam Kowlczyk, In-house Lawyer
Doradztwo prawne i inwestycyjne

"Firma JP Weber świadczyła nam swoje usługi podczas kilku transakcji na polskim rynku, które zostały przeprowadzone z osobistym zaangażowaniem, na partnerskim poziomie oraz z zachowaniem najwyższych umiejętności finansowych i prawnych całego zespołu JP Weber podczas procesów przeprowadzania transakcji. Wszystkie propozycje JP Weber w zakresie inwestowania środków w zakup aktywów spełniły nasze oczekiwania i miał pozytywny wkład w rozwój wyników finansowych Spółki oraz jej działalności strategicznej na rynku polskim."

Dr. Hans-Peter Roth
Doradztwo Transakcyjne

"JP Weber towarzyszył Spółce we wszystkich strategicznych etapach jej rozwoju, świadcząc usługi w zakresie finansowania, transakcji na rynku nieruchomości, pozyskiwania niezbędnych zezwoleń, fuzji i przejęć oraz obsługi transakcji. Nasz zespół zarządzający jest cały czas wspierany przez ekspertów JP Weber, którzy doradzają Spółce w bieżącej działalności oraz tworzeniu struktury administracyjnej. Od wielu lat postrzegamy JP Weber bardziej jako naszego partnera niż doradcę, aktywnie oddanego naszej Spółce, zachowując przy tym najwyższe międzynarodowe standardy."

Park Key Soo - Prezes Zarządu
Doradztwo Transakcyjne, Doradztwo Inwestycyjne

"Na początku roku 2013 Grupa Seco/Warwick rozpoczęła projekt przygotowania globalnej strategii oraz biznesplanu. (…) Pozytywnie oceniamy wysiłek JP Weber włożony we wsparcie naszych menedżerów podczas realizacji tego projektu. Jesteśmy dumni, że nasze połączone siły zdołały scalić wiele różnych działalności w naszym projekcie w jeden zintegrowany koncept korporacji. Oprócz realizacji głównych zadań, doceniamy również wielki wysiłek naszych doradców włożony w konsultacje z naszymi pracownikami i menedżerami, aby zapewnić im realne wsparcie."

Paweł Wyrzykowski, Prezes Zarządu
Doradztwo, Corporate Finance

"Rekomenduję JP Weber jako profesjonalnego i doświadczonego partnera we wdrażaniu projektów inwestycyjnych. Zespół JP Weber ku naszej pełnej satysfakcji spełnił wszystkie nasze wymagania. W szczególności w kwestii naszego harmonogramu, JP Weber przekroczyło nasze oczekiwania i brało pod uwagę wszystkie nasze potrzeby. Co więcej, muszę podkreślić, że nasz projekt inwestycyjny był skomplikowany ze względu na implementację chemicznej linii produkcyjnej, a wspracie JP Weber pozwoliło nam zarządzać nim bez żadnych zastrzeżeń ze strony polskich władz."

Jan Turalski, Project Manager
Doradztwo Transakcyjne, Doradztwo Strategiczne oraz Inwestycyjne

"Nasza firma, DaeWon Kang Up. Ltd. Co. (Korea/Seoul) zdecydowała się wybrać JP Weber Advisory na wyłącznego doradcę prawnego i transakcyjnego, zastępując na tym miejscu poprzedniego doradcę, jedną z firm z wielkiej czwórki (…) Zespół projektowy zawsze dostarczał na czas informacje i raporty dotyczące realizacji projektu, jednocześnie dokonując oceny ryzyka przyszłych kroków. Rekomendujemy JP Weber jako profesjonalnego i godnego zaufania partnera dla transakcji fuzji i przejęć."

Kim, Choong-hoon, Project Manager
Doradztwo Prawne i Transakcyjne

"Z uwagi na charakter i zasięg prowadzonej działalności, LG Electronics jest podmiotem wymagającym kompleksowej i wyspecjalizowanej obsługi prawnej. (…) Oceniając naszą wieloletnią współpracę, chcielibyśmy podkreślić, iż Kancelaria JP Weber niewątpliwie wyróżnia się na rynku kompetencją, zaangażowaniem i odpowiedzialnością za powierzone zadania, jak również niekwestionowaną jakością świadczonych usług połączoną z wysokim poziomem zabezpieczenia prawnego interesów klienta. Ze względu na te cechy, Kancelaria JP Weber została zarekomendowana do obsługi prawnej innych członków grupy LG w Kobierzycach, którzy skorzystali z tej rekomendacji."

Sebastian Stadnik, Dyrektor Generalny
Ongoing Legal Advisory

"Mamy przyjemność potwierdzić, że JP Weber wykazał się znakomitym wykonaniem projektów w zakresie modelowania finansowego oraz przygotowania studium wykonalności (...). Wszystkie procesy zostały przeprowadzone przez doświadczonego menadżera, który bezpośrednio wspomagał naszych strategicznych najemców w tworzeniu założeń inwestycyjnych oraz opracowaniu kilku możliwości finansowania. Polecamy JP Weber jako partnera wiarygodnego i niezależnego, który w pełni spełnia nasze oczekiwania."

Tomasz Gondek, Wiceprezes Zarządu
Doradztwo Inwestycyjne

"Potwierdzamy, że JP Weber jest głównym doradcą prawnym i podatkowym dla projektu joint venture pomiędzy Thyssen Schachtbau i Deilmann Shaftsinking, zabezpieczającym ramy prawne naszej działalności w Polsce. Niezawodność oraz ponadprzeciętne kwalifikacje zawodowe pracowników JP Weber zapewniają, że działania podejmowane w zakresie działalności Spółki realizowane są skutecznie i na najwyższym poziomie. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy i postrzegamy JP Weber jako naszego długoterminowego partnera dla wszystkich naszych działań lokalnych."

Ryszard Ucieszyński, Prezes Zarządu
Doradztwo Prawne

"Na nasze zlecenie, Kancelaria JP Weber Dudarski sp. k. zapewniła obsługę prawną procesu inwestycyjnego realizowanego przez spółkę na terenie Republiki Korei Południowej. Kancelaria uczestniczyła w procesie na etapie nabywania nieruchomości pod budowę nowej fabryki w mieście Busan.(...) Usługi były świadczone solidnie i bez zarzutu, a doświadczenie kancelarii na rynku międzynarodowym oraz poziom kompetencji prawników należących do zespołu JP Weber pozwoliły na pomyślną realizację inwestycji na terenie Republiki Korei."

Piotr Stypa, Prezes Zarządu
Doradztwo Prawne

"Od 2009 r. spółka Unirubber sp. z o.o. korzysta ze stałego bieżącego doradztwa prawnego i podatkowego świadczonego przez radców prawnych i doradców podatkowych zatrudnionych w JP Weber (…) W imieniu Unirubber sp. z o.o. z przyjemnością pragnę zarekomendować firmę JP Weber, jako godnego polecenia partnera w zakresie obsługi prawno-podatkowej. Profesjonalizm firmy w zakresie podatków i zagadnień prawnych oraz świadczenia usług na najwyższym poziomie etycznym i zawodowym, wzbudza nasze zaufanie. "

Izabela Owczarek-Rymarowicz, Prezes Zarządu
Doradztwo Prawne i Podatkowe

"W trakcie naszej współpracy kancelaria realizowała wszystkie swoje obowiązki z należytą starannością. Na podstawie naszych dotychczasowych doświadczeń z największym przekonaniem mogę stwierdzić, iż kancelaria JP Weber Dudarski sp. k. jest partnerem godnym polecenia, który świadczy usługi z zakresu doradztwa podatkowego i prawnego w profesjonalny sposób i z zachowaniem największej staranności. "

Aleksander Kramer, Dyrektor Handlowy
Doradztwo Podatkowe