Aktualności JP Weber

 • Aspekty transgranicznych postępowań upadłościowych

  2014-03-19

  Partner zarządzający JP Weber, dr Marcin Dudarski oraz Pani Anna Ulewicz Senior Associate w JP Weber w artykułach dla gazety Rzeczpospolita wyjaśniają kwestie związane z upadłościami transgranicznymi i postępowaniami dotyczącymi spółek wchodzących w skład grup kapitałowych, w których zachodzi upadłość. Artykuły omawiają aspekty dotyczące kraju prowadzenia postępowania upadłościowego, postępowań wtórnych oraz sytuacji wierzyciela i dłużnika w takiej procedurze.

  Dalej
 • JP Weber doradcą w transakcji Management Buy Out

  2014-03-07

  JP Weber świadczyło usługi doradztwa transakcyjnego dla Zarządu spółki Gollwitzer Polska sp. z o.o. w ramach międzynarodowej transakcji Management Buy-Out.

  Dalej
 • Radca prawny Marta Uss współautorką publikacji dotyczącej orzeczeń podatkowych

  2014-02-19

  Publikacja pt. „Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. Komentarz” to pierwszy na polskim rynku wydawniczym tak szeroki zbiór komentarzy do wyroków w sprawach podatkowych wydanych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, uwzględniający nie tylko orzeczenia przełomowe dla stosowania prawa podatkowego, ale również obejmujący treść ważnych wyroków TSUE, do tej pory niedostępnych w języku polskim.

  Dalej
 • JP Weber wspiera mołdawski holding Accent Group przy strategicznym projekcie Internet dla Mazowsza

  2014-02-10

  W ramach realizacji projektu Internet dla Mazowsza JP Weber zapewnia kompleksowe doradztwo dla mołdawskiej spółki Accent Group, który jest jednym z podwykonawców projektu.

  Dalej
 • Nowa edycja poradnika dla inwestorów zagranicznych Doing Business in Poland

  2014-01-28

  Mamy przyjemność zaprosić Państwa do lektury najnowszego poradnika dla inwestorów „Doing Business in Poland” przygotowanego przez ekspertów JP Weber wraz z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

  Dalej
 • JP Weber uzyskuje kolejny przełomowy wyrok w zakresie prawa pracy

  2013-12-17

  Prawnicy JP Weber z sukcesem reprezentowali klienta Kancelarii w sporze z byłym pracownikiem, będącym jednocześnie działaczem związkowym. Sąd Rejonowy we Wrocławiu oddalił powództwo w całości. Wyrok należy uznać za przełomowy.

  Dalej
 • Postępowania upadłościowe w Niemczech szansą dla inwestorów

  2013-12-11

  Rosnąca liczba postępowań upadłościowych w Niemczech tworzy ogromne szanse na rozwój działalności zarówno dla inwestorów niemieckich, jak i polskich. Fuzje i przejęcia podmiotów znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej, a w szczególności przejmowanie przedsiębiorstw znajdujących się w stanie upadłości, stanowią rynek niewielki, ale jednocześnie dość prężny, a przy tym umożliwiający znaczny i relatywnie szybki wzrost.

  Dalej
 • JP Weber realizuje projekt: Analiza atrakcyjności inwestycyjnej Aglomeracji Wrocławskiej

  2013-12-10

  JP Weber wraz z dr Jarosławem Ignacym uczestniczy w najnowszej edycji programu „Mozart”, w ramach którego realizuje wspólnie projekt polegający na analizie atrakcyjności inwestycyjnej gmin Aglomeracji Wrocławskiej. Projekt pozytywnie przeszedł weryfikację i jest dofinansowywany przez gminę Wrocław.

  Dalej
 • Pani Katarzyna Styrna – Bartman, Associate Manager w JP Weber, uzyskała tytuł doktora nauk prawnych

  2013-12-02

  Pani dr Katarzyna Styrna – Bartman po publicznej obronie pracy doktorskiej pod tytułem „Das polnische Verwaltungsverfahrensrecht im Lichte der europäischen Verwaltungsstandards. Eine Studie unter Berücksichtigung der Vorschriften auf dem Gebiet des europäischen und polnischen Verwaltungsverfahrensrechts und der Rechtsprechung der europäischen und polnischen Gerichte“ (tłum.: Polskie postępowanie administracyjne w świetle standardów europejskich. Analiza na podstawie polskiego i europejskiego postępowania administracyjnego oraz orzecznictwa sądów polskich i europejskich)uzyskała tytuł doktora nauk prawnych (Doktor der Rechte).

  Dalej
 • Invest in Wroclaw – nowa inicjatywa wsparcia inwestorów zagranicznych

  2013-11-12

  Dnia 30.10.2013 został uruchomiony nowy serwis internetowy będący efektem współpracy JP Weber i Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej – Invest in Wroclaw. Inicjatywa Invest in Wroclaw jest dedykowana inwestorom zagranicznym, którzy planują prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, a konkretnie w regionie wrocławskim.

  Dalej

Państwa osoba kontaktowa

DSC 6817 ret portret2 Renata Lenert-Sikora Senior Marketing & Communications Manager Tel.: +48 (71) 36 99 656