COVID-19

 • Pożyczki płynnościowe dla średnich przedsiębiorców z województwa dolnośląskiego

  2020-05-12
  Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) w dniu 24 kwietnia 2020 roku podpisała Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w wysokości 64 mln zł na udzielanie Pożyczek Płynnościowych w ramach środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Udzielenie pożyczki powinno umożliwić przedsiębiorcy utrzymanie bieżącej płynności i finansowanie jego bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
  Dalej
 • Tarcza Finansowa dla mikro, małych i średnich firm

  2020-04-28
  W poniedziałek 27 kwietnia (wieczorem) program „Tarcza Finansowa” Polskiego Funduszu Rozwoju uzyskał notyfikację Komisji Europejskiej w zakresie wsparcia dla mikro, małych i średnich firm. Był to ostatni krok wymagany do jego uruchomienia.
  Dalej
 • Założenia projektu "Tarcza 3.0".

  2020-04-27
  W ostatni piątek, 24 kwietnia 2020 roku Rada Ministrów debatowała nad założeniami projektu "tarcza 3.0".
  Dalej
 • Nowelizacja Tarczy Antykryzysowej – najważniejsze zmiany

  2020-04-20
  W ostatni piątek, 17 kwietnia 2020 roku Prezydent podpisał tzw. Tarczę Antykryzysową 1.1 (lub 2.0 w zależności od stosowanej nomenklatury). Co zmieniło się w stosunku do Tarczy z dnia 31 marca 2020 roku?
  Dalej
 • Dostosowanie BHP do sytuacji związanej z pandemią SARS-COV-2

  2020-04-16
  Specustawa z dnia 7.03.2020 r. stanowi o tym, że pracodawca może nakazać pracownikowi świadczyć pracę zdalnie, tj. pracę w oznaczonym czasie, określoną w umowie i poza miejscem jej stałego wykonywania (potocznie zwana „home office”).
  Dalej
 • Zarządzanie płynnością - Jak zabezpieczyć gotówkę w czasie pandemii Covid-19

  2020-04-09
  Skutki pandemii COVID-19 uderzają w polskie przedsiębiorstwa niezależnie od branży, w jakiej działają. To ogromne wyzwanie dla biznesu w kontekście zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem płynności finansowej. Jakie obszary są najważniejsze i jakie decyzje należy podejmować?
  Dalej