COVID-19

 • Tarcza Antykryzysowa

  2020-03-23
  W dniu wczorajszym ukazał się projekt ustawy antykryzysowej „Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw”, zapowiadanej jako Tarcza Antykryzysowa.
  Dalej
 • Tarcza Antykryzysowa a upadłość?

  2020-03-23
  Zaproponowany przez rząd w ramach „Tarczy Antykryzysowej” projekt ustawy milczy w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Upadłości pojawiają się w tekście dwa razy, przy wymogach stawianych przedsiębiorcy ubiegającego się o dofinansowanie w zakresie składek ZUS i kosztów pracy, aby nie zachodziły wobec niego „przesłanki ogłoszenia upadłości” określone w art. 11 lub 13 ust 3 prawa upadłościowego.
  Dalej
 • Podsumowanie projektu Ustawy Antykryzysowej.

  2020-03-23
  Opublikowany został projekt ustawy antykryzysowej „Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw”, zapowiadanej jako Tarcza Antykryzysowa.
  Dalej
 • Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację stron postępowań sądowych i pozasądowych

  2020-03-19
  Z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego oraz panującą pandemię koronawirusa należy wskazać na ryzyka, jakie powstają dla stron i potencjalnych stron postępowań sądowych i pozasądowych, jak również aktualną sytuację stron w poszczególnych rodzajach postępowań.
  Dalej
 • Czy już pora na upadłość?

  2020-03-18
  Każda prowadzona działalność gospodarcza ma swoje lepsze i gorsze okresy. W gorszych okresach zdarza się chwilowa niewypłacalność, która jednak z czasem przemija, a biznes ponownie przynosi zyski. Kiedy jednak niewypłacalność obliguje nas do rozważenia upadłości?
  Dalej
 • Pakiet Osłonowy dla przedsiębiorców

  2020-03-18
  Rząd ogłosił Pakiet Osłonowy dla przedsiębiorców. Pakiet został podzielony na pięć filarów, a całkowita wartość pomocy państwowej wyniesie 212 mld zł.
  Dalej