COVID-19

 • Nowe zasady krótkookresowego zatrudniania cudzoziemców

  2017-04-03
  Rząd przedstawił projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z projektem zmian, obok istniejących zezwoleń na pracę, wprowadzone zostanie m.in. zezwolenie na pracę sezonową, które wydawane będzie przez starostę na okres dziewięciu miesięcy w roku kalendarzowym.
  Dalej
 • Kontrola celno-skarbowa - nowe zasady kontrolowania podatników

  2017-03-01
  Od 1 marca b.r. weszła w życie ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej (dalej również jako: ustawa o KAS), która zmienia w istotny sposób procedury kontrolne stosowane w stosunku do podatników. Przede wszystkim wraz z wejściem w życie ustawy konsolidacji uległa administracja podatkowa, skarbowa i Służba Celna. W praktyce będą funkcjonowały urzędy skarbowe oraz urzędy celno-skarbowe, stanowiące połączenie administracji celnej i urzędów kontroli skarbowej.
  Dalej
 • Ustawowa płaca minimalna w Niemczech i konsekwencje dla zagranicznych przedsiębiorców

  2016-09-19
  Od styczna 2015 r. w Niemczech obowiązuje Ustawa o wynagrodzeniu minimalnym (MiLoG). Zgodnie z § 1 ustawy każdemu pracownikowi przysługuje minimalne wynagrodzenie w wys. 8,50 EUR brutto za godzinę.
  Dalej
 • Metody wyceny przedsiębiorstw w procesie M&A

  2016-09-09
  Jednym z etapów procesu kupna i sprzedaży spółki jest wycena przedsiębiorstwa będącego przedmiotem transakcji. Z uwagi na złożoność procesu wyceny, a także często jego subiektywny charakter, rzetelne oszacowanie wartości spółki nie jest łatwe. Niniejsze opracowanie pozwoli przybliżyć nieco najbardziej popularne sposoby wyceny spółek podając przykłady sytuacji kiedy zachodzi konieczność oszacowania wartości przedsiębiorstwa.
  Dalej
 • Zmiany w prawie pracy – nowe zasady dla pracodawców

  2016-08-30
  Od 1 września 2016 r. wchodzą w życie zmiany w prawie pracy, które określają nowe zasady dla pracodawców w różnych przypadkach.
  Dalej
 • Projektowane zmiany zasad delegowania pracowników

  2016-03-17
  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pracuje obecnie nad nową ustawą o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Ma to być w założeniu kompleksowa regulacja dotycząca zasad delegowania pracowników zagranicznych, kierowanych przez pracodawców zagranicznych w celu świadczenia usług na terytorium na terytorium Polski.
  Dalej