COVID-19

 • Pojęcie niewypłacalności na gruncie nowego prawa upadłościowego

  2016-03-10
  Nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe zaowocowała gruntowną zmianą postępowania upadłościowego w dotychczasowym kształcie. Zmiany dotknęły także samej definicji niewypłacalności, która w kontekście zagrożenia upadłością ma niebagatelne znaczenie dla przedsiębiorców.
  Dalej
 • Audyt prawny nieruchomości

  2016-02-16
  Audyt prawny nieruchomości (due diligence) polega na rzetelnym zbadaniu stanu prawnego interesującej nas nieruchomości. Następnie na podstawie zebranych informacji sporządzany jest raport stanowiący podsumowanie najistotniejszych prawnych aspektów nieruchomości, z jednoczesnym wskazaniem potencjalnego ryzyka, jakie może towarzyszyć planowanej transakcji. Mając na uwadze, iż inwestycje, których przedmiotem jest nieruchomość obarczone są dużym ryzykiem oraz związane są z nimi niemałe koszty, przeprowadzenie takiego audytu jest wręcz konieczne.
  Dalej
 • Nadchodzą ważne zmiany w umowach o pracę na czas określony.

  2016-01-04
  W dniu 26 czerwca 2015 r. została przez Sejm uchwalona nowelizacja kodeksu pracy, która zmienia w dużym stopniu zasady obowiązujące do tej pory przy zawieraniu okresowych umów o pracę .
  Dalej
 • Rola początkowych etapów transakcji w procesie sprzedaży spółki

  2015-12-14
  Po zakończeniu przez doradcę transakcyjnego procesu sprzedażowego oraz podpisaniu umowy ze spółką, na rzecz której będzie świadczył usługi, przychodzi moment rozpoczęcia współpracy operacyjnej pomiędzy wspomnianymi dwoma podmiotami. W tym miejscu, rozpoczyna się początkowy etap długiego i rozległego procesu, którego ostatecznym zakończeniem będzie finalizacja umowy z kupującym.
  Dalej
 • Zmiany w zwolnieniu w dywidendach

  2015-12-11
  Od stycznia 2016 r. wchodzi w życie klauzula zapobiegająca nadużyciom w przypadku zwolnienia z opodatkowania dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
  Dalej
 • Wynagrodzenie dla pracowników bez ZUS i bez skali podatkowej

  2015-11-30
  Przy zastosowaniu nowoczesnego system premiowania pracowników pracodawca w obecnym stanie prawnym ma możliwość, by przy jednoczesnym zwiększeniu pracownikowi wynagrodzenia, nie ponosić z tego tytułu wyższych kosztów. Ustawodawca bowiem dopuszcza by przy zastosowaniu premii opartej na realizacji przez pracownika celu finansowego firmy, wynagrodzenie było wypłacane bez potrącania składki na ubezpieczenie społeczne oraz bez zastosowania stawki progresywnej PIT.
  Dalej