Legal & Tax Alerts

 • Specustawa w sprawie walki z koronawirusem

  2020-03-03
  W dniu 2 marca 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: Ustawa).
  Dalej
 • Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

  2020-02-20
  W Sejmie trwają prace nad projektem nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Projektowane przepisy wprowadzą nowe zasady odpowiedzialności polskich przedsiębiorstw za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe. Warto mieć na uwadze, że od momentu ogłoszenia ustawy firmy będą miały jedynie 6 miesięcy na przygotowanie się do nowej rzeczywistości Compliance.
  Dalej
 • Skuteczność świadectw siły wyższej Chińskiej Rady Promocji Handlu Zagranicznego w Polsce

  2020-02-14
  Wybuch epidemii koronawirusa spowolnił wzrost gospodarczy Chin. Wiele chińskich firm zostało zmuszonych do tymczasowego zawieszenia swojej działalności. Chińska Rada Promocji Handlu Zagranicznego, w celu ochrony interesów przedsiębiorców, rozpoczęła wydawanie specjalnych świadectw siły wyższej.
  Dalej
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – nowe obowiązki dla spółek

  2019-10-04
  Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych wchodzą w życie w dniu 13 października 2019 r. Od tego dnia uruchomiony zostanie system informatyczny, za pośrednictwem którego będzie należało dokonywać zgłoszeń beneficjentów rzeczywistych.
  Dalej
 • Zmiany w podatkach 2019

  2018-12-18
  Rok 2019 przyniesie liczne zmiany w przepisach podatkowych, które w mniejszym lub większym stopniu wpłyną na Państwa działalność, a także osobiste rozliczenia z fiskusem. W niniejszym artykule przedstawiamy podsumowanie najistotniejszych spośród nich.
  Dalej
 • Ekwiwalent urlopowy wchodzi do masy spadkowej

  2018-11-14
  W dniu 6 listopada 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (zwanym dalej: TSUE) wydał wyrok w połączonych dwóch sprawach: C‑569/16 oraz C‑570/16 Stadt Wuppertal/Maria Elisabeth Bauer oraz Volker Wíllmeroth / Martina Broßonn. Wyrok ten dotyczy dziedziczenia prawa do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.
  Dalej