Investment & Transaction oriented

Inwestycje Bezpośrednie

Dysponujemy rozwiązaniami i wiedzą, które umożliwią realizację Państwa inwestycji. W ramach realizacji projektów nasi doradcy uczestniczą w całym jego procesie – począwszy od sprawdzenia warunków rynkowych aż po realizację opracowanej koncepcji.

Projekty typu Greenfield wymagają ścisłej współpracy wielu podmiotów, a przede wszystkim profesjonalnego zarządzania projektem. Spełnianie wymogów prawa budowlanego, dobór odpowiednich dostawców w ramach planowania i realizacji czy zapewnienie optymalnego finansowania – wszystkie te elementy wymagają odpowiedniej analizy a następnie wdrożenia. Inwestycje typu brownfield realizowane poprzez nabywanie istniejących już budynków przemysłowych i ich przebudowę, są często szansą na zdobycie obiektu po znacząco niższej cenie oraz szybsze rozpoczęcie działalności, niż w przypadku inwestycji typu greenfield.

Nasz zespół, zapewniając jednocześnie prawne zabezpieczenie inwestorów przed potencjalnymi zagrożeniami, przejmuje na siebie cały proces, od identyfikacji lokalizacji i sprawdzenia potencjalnej ich dostępności, aż po kierowanie procesem budowlanym w następujących dziedzinach:

 • Analiza rynku oraz identyfikacja obiektów;
 • Przygotowanie procesu i zagospodarowania nieruchomości;
 • Ocena bezpośrednich kosztów inwestycyjnych oraz kosztów następczych inwestycji;
 • Tworzenie harmonogramów rzeczowo–finansowych;
 • Dokładne planowanie, ustalenie terminów i weryfikacja założeń inwestycji,
 • Uwzględnienie założeń finansowania oraz korzyści w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE);
 • Wsparcie i prowadzenie transakcji kupna gruntów i nieruchomości zabudowanych;
 • Organizacja przetargów dla architektów / wykonawców generalnych;
 • Przejęcie zarządzania procesem zezwoleń budowlanych;
 • Sporządzenie dokumentacji oraz założeń ekonomicznych i technicznych;
 • Prowadzenie negocjacji z właścicielami;
 • Techniczne i prawne badania due-diligence obiektów;
 • Kierowanie i zarządzanie projektem aż do rozpoczęcia działalności przedsiębiorstwa.