Investment & Transaction oriented

Restrukturyzacja

Restrukturyzacja to złożony proces istotnych zmian w przedsiębiorstwie, którego celem jest bieżące (operacyjne) i długofalowe (strategiczne) kształtowanie wartości dodanej jego podmiotowości z uwzględnieniem sytuacji otoczenia i wewnętrznych potrzeb samego przedsiębiorstwa. Proces restrukturyzacyjny stanowi swojego rodzaju reakcję na sygnały płynące z otoczenia i jest formą samodzielnej, aktywnej prezentacji własnej pozycji strategicznej na rynku, która może zapewnić konkurencyjność wobec innych przedsiębiorstw i prowadzić do uzyskania konkretnych korzyści ekonomicznych.

Nasi eksperci z wieloletnim doświadczeniem dokonują oceny i weryfikacji poszczególnych obszarów przedsiębiorstwa, na podstawie, czego zostają stworzenie odpowiednie narzędzia, które pozwolą na tworzenie planów biznesowych oraz kontrolę efektywności działań, tak, aby ewentualne procesy restrukturyzacyjne były wdrożone z sukcesem.  

Nasze prace w zakresie restrukturyzacji obejmują m.in. następujące usługi:

  • Przeprowadzenie kompleksowej diagnozy strategii i planu rozwoju przedsiębiorstwa;
  • Analiza działalności operacyjnej i organizacji przedsiębiorstwa;
  • Analiza procesów planowania finansowego, kontroli wykonania i polityki rachunkowości;
  • Identyfikacja potencjalnych obszarów zmian i organizacja zmian (pozyskiwanie, uwalnianie zasobów, przygotowanie dokumentów organizacyjnych);
  • Opracowanie programów restrukturyzacyjnych;
  • Wsparcie i doradztwo na każdym etapie restrukturyzacji.