360˚ Emergency Support.

Doradztwo Księgowo-Finansowe

Większym podmiotom prowadzącym księgowość wewnętrzną oraz wszystkim tym, które potrzebują wsparcia czy też propozycji usprawnień oferujemy zewnętrzne, specjalistyczne doradztwo w zakresie organizacji działów finansowo-księgowych, sprawozdawczości finansowej oraz wsparcie w rozwiązywaniu pojawiających się na bieżąco problemów pracowników. Szybko i wiążąco, zawsze wtedy, gdy wewnętrzni specjaliści pragną zweryfikować niektóre zagadnienia z ekspertami z zewnątrz.

Bazując na bogatym doświadczeniu zdobytym przy realizacji licznych projektów, proponujemy sprawdzone rozwiązania, które z sukcesem funkcjonują u naszych klientów. Zgromadzona baza wiedzy pozwala na wykorzystanie i sprawne zaimplementowanie rozwiązań, często skomplikowanych, zagadnień i problemów. W przypadku nowych spraw oddajemy do dyspozycji zespół specjalistów, którzy zaproponują rozwiązanie mające solidne podstawy prawne.

Bieżące wsparcie wewnętrznej księgowości oferujemy w przystępnych modelach cenowych, umożliwiających klientom zaplanowanie budżetu.

  • Profesjonalne, zewnętrzne wsparcie wewnętrznej księgowości;
  • Nadzór zewnętrznego Głównego Księgowego nad wewnętrznym zespołem księgowym;
  • Wsparcie przy sporządzaniu sprawozdań finansowych;
  • Doradztwo w zakresie budowy wewnętrznego systemu;
  • Kontrola jakości wewnętrznych procesów księgowości;
  • Przegląd aktualnie zaksięgowanych okresów pod kątem zgodności z przepisami i dobrą praktyką.

Państwa osoba kontaktowa

DSC 6734 ret kadr biale tlo Ewa Czop Associate Partner,Head Accountant Tel.: +48 (71) 36 99 642Profil