360˚ Emergency Support.

Outsourcing Usług Księgowych

Profesjonalnie realizowane usługi w ramach outsourcingu usług księgowych, mają na celu umożliwienie Klientom skoncentrowania się na rozwoju firmy i podstawowej działalności.

Specjaliści od prawa bilansowego i podatkowego zapewniają naszym Klientom bezpieczeństwo rozliczeń finansowych i podatkowych oraz dostarczają wiarygodnych informacji finansowych dotyczących ich przedsiębiorstw.

Dla zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania zewnętrznej księgowości, dostosowujemy ją zawsze indywidualnie do potrzeb informacyjnych i organizacyjnych Klienta, doradzamy w wyborze formy przekazywanych dokumentów i przygotowujemy rozwiązania w zakresie ich wydajnego transferu.

Możliwość księgowania dokumentów w postaci cyfrowej umożliwia obsługę Klientów na terenie całej Polski.

Nasza oferta w dziedzinie księgowości obejmuje m.in. następujące usługi, które elastyczne modyfikujemy zgodnie z potrzebami każdego Klienta:

  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z polskimi przepisami oraz IFRS;
  • Sporządzanie deklaracji, informacji podatkowych oraz innych obowiązkowych raportów związanych z prowadzeniem działalności;
  • Okresowe analizy na potrzeby ekonomicznych charakterystyk przedsiębiorstwa, analizy płynności finansowej oraz zestawienia obrotów i sald;
  • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi przepisami oraz IFRS;
  • Tworzenie śródrocznych i specjalnych sprawozdań finansowych;
  • Doradztwo i reprezentacja w ramach kontroli podatkowej lub ubezpieczeń społecznych;
  • Negocjacje z organami skarbowymi;
  • Wsparcie wewnętrznych działów finansowo-księgowych w postaci oddelegowania wyspecjalizowanego personelu.