JP Weber

Restrukturyzacja w nowej formule.

Podziel się treścią

Restrukturyzacja w nowej formule.

Uproszczona restrukturyzacja ma chronić przedsiębiorców w ciężkiej sytuacji materialnej przed postępowaniami egzekucyjnymi, także w zakresie wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo.

Tarcza 4.0 wprowadza model tzw. szybkiej restrukturyzacji, dla której konieczne będzie: 

  • jedynie zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym oraz
  • ujawnienie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym faktu otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu.

Sądy będą uczestniczyły w procedurze tylko w przypadku wniosku o uchylenie skutków otwarcia postępowania, który będzie mógł złożyć wierzyciel mający poczucie bycia pokrzywdzonym działaniem swojego dłużnika.

Aby uproszczona procedura była skuteczna, w ciągu 4 miesięcy od dnia dokonania obwieszczenia do sądu powinien wpłynąć wniosek o zatwierdzenie układu.

Z dniem dokonania obwieszczenia:

  • postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa układem oraz dotyczące wierzytelności, zabezpieczonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, skarbowym lub hipoteką morską, wszczęte przed dniem otwarcia postępowania, ulega zawieszeniu z mocy prawa;
  • wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia jest niedopuszczalne. 

JP Weber

Tomasz Sadurski

Tomasz Sadurski

Partner,
Radca Prawny,
Doradca Restrukturyzacyjny

Zobacz również.

Zapisz się do newslettera JP Weber

Nasi eksperci dzielą się na bieżąco informacjami ze świata podatków, prawa, B+R i innowacji, które udostępniamy w formie newsletterów.