JP Weber

Tarcza Antykryzysowa a upadłość?

Podziel się treścią

Tarcza Antykryzysowa a upadłość?

Zaproponowany przez rząd w ramach „Tarczy Antykryzysowej” projekt ustawy milczy w zakresie praw upadłościowego i restrukturyzacyjnego. 

Upadłości pojawiają się w tekście dwa razy, przy wymogach stawianych przedsiębiorcy ubiegającego się o dofinansowanie w zakresie składek ZUS i kosztów pracy, aby nie zachodziły wobec niego „przesłanki ogłoszenia upadłości” określone w art. 11 lub 13 ust 3 prawa upadłościowego.

Zdaniem doradcy restrukturyzacyjnego i partnera JP Weber Tomasz Sadurskiego złożenie takiego oświadczenia dla wielu przedsiębiorców, którzy byli zmuszeni zawiesić działalność będzie niemożliwe. O pomoc nie będzie mógł się też ubiegać przedsiębiorca, który zalega z płatnościami na składki zusowskie i podatkowe. 

Dla porównania:

Niemcy

W Niemczech Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów przygotowuje ustawowe rozporządzenie w celu zawieszenia obowiązku zgłoszenia niewypłacalności do 30 września 2020 roku, z opcją prolongaty tego terminu aż do 31 marca 2021 roku. Celem tego programu jest ochrona firm dotkniętych epidemią koronawirusa. Zgodnie z ogłoszeniem Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości zawieszenie wymogu złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości ma na celu uniknięcie sytuacji, w której zainteresowane firmy będą musiały złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości po prostu dlatego, że przetwarzanie wniosków o pomoc publiczną lub finansowania lub negocjacji restrukturyzacyjnych w wyjątkowej obecnej sytuacji nie zostało zakończone w ramach trzytygodniowego obowiązku zgłoszenia upadłości.  

Zawieszenie wniosku o niewypłacalność powinno mieć dwa warunki:

  • Przyczyną bankructwa są skutki pandemii koronawirusa.
  • Istnieją uzasadnione perspektywy reorganizacji na podstawie wniosku o pomoc publiczną lub poważnych negocjacji w sprawie finansowania lub reorganizacji prowadzonych przez wnioskodawcę.

Francja

We Francji Parlament przeprowadza prace nad projektem ustawy nadzwyczajnej w sprawie epidemii COVID-19 (projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid 19).  

Przepis art. 7 projektu zakłada że rząd, na warunkach określonych w art. 38 Konstytucji Republiki Francuskiej, będzie uprawniony do wprowadzenia, w drodze rozporządzenia, w terminie trzech miesięcy od opublikowania ustawy nadzwyczajnej w sprawie epidemii COVID-19, niezbędnych zmian legislacyjnych w Księdze VI Kodeksu Handlowego określającej min. zasady postępowania w przypadku niewypłacalności przedsiębiorstw.

Ustawa przewiduje, że zmiany wprowadzone przez rząd w drodze rozporządzenia mogą, w razie potrzeby, działać z mocą wsteczną od dnia 12 marca 2020 r. Projekt nie przewiduje konkretnych rozwiązań legislacyjnych w zakresie niewypłacalności, aby nie ograniczać możliwości działania rządu w sytuacji rozwijającej się sytuacji kryzysowej.

Hiszpania

W Hiszpanii trwa stan wyjątkowy ogłoszony z powodu epidemii koronawirusa COVID-19. W związku z tym przyjęto Dekret królewski z mocą ustawy 8/2020 z dnia 17 marca (Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo), który przewiduje nadzwyczajne środki w celu złagodzenia gospodarczych i społecznych skutków epidemii, min. w zakresie niewypłacalności przedsiębiorstw.

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 Dekretu, tak długo jak trwa stan wyjątkowy, dłużnik który jest w stanie niewypłacalności, nie będzie zobowiązany do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego. Wspomniany art. 43 ust. 1 Dekretu stanowi jednocześnie, że w czasie trwania stanu wyjątkowego oraz w okresie dwóch miesięcy po jego zakończeniu wnioski o ogłoszenie upadłości nie będą rozpatrywane.

Oznacza to, że rozwiązania odnośnie zawieszenia postępowania upadłościowego zostały już przyjęte lub zostaną przyjęte w kilku krajach Europy Zachodniej. W Hiszpanii, gdzie dłużnik, który w okresie stanu wyjątkowego będzie niewypłacalny nie będzie musiał składać wniosku o ogłoszenie upadłości, a takie wnioski przez kolejne 2 miesiące nie będą w ogóle rozpatrywane. 

Czekamy na racjonalne działania ustawodawcy i liczymy, że kolejne wersje ustawy, będą zawierać przepisy które zabezpieczą polskich przedsiębiorców przed upadłością w epoce koronawirusa.

Artykuły

Chciałbyś skorzystać z wiedzy naszych ekspertów? Napisz do nas na info@jpweber.com, a my kompleksowo pomożemy w rozwijaniu działalności biznesowej w Polsce i na świecie.

Napisz do nas

JP Weber

Tomasz Sadurski

Tomasz Sadurski

Partner,
Radca Prawny,
Doradca Restrukturyzacyjny

Przeczytaj również.

Przejęcie spółki – co wpływa na sukces transakcji? Zobacz więcej

Zobacz więcej Przejęcie spółki – co wpływa na sukces transakcji?

JP Weber dołącza do programu Mastercard, aby wzmocnić cyberbezpieczeństwo klientów. Zobacz więcej

Zobacz więcej JP Weber dołącza do programu Mastercard, aby wzmocnić cyberbezpieczeństwo klientów.

Zapisz się do newslettera JP Weber

Nasi eksperci dzielą się na bieżąco informacjami ze świata podatków, prawa, B+R i innowacji, które udostępniamy w formie newsletterów.