JP Weber

Tarcza Antykryzysowa a upadłość?

Podziel się treścią

Tarcza Antykryzysowa a upadłość?

Zaproponowany przez rząd w ramach „Tarczy Antykryzysowej” projekt ustawy milczy w zakresie praw upadłościowego i restrukturyzacyjnego. 

Upadłości pojawiają się w tekście dwa razy, przy wymogach stawianych przedsiębiorcy ubiegającego się o dofinansowanie w zakresie składek ZUS i kosztów pracy, aby nie zachodziły wobec niego „przesłanki ogłoszenia upadłości” określone w art. 11 lub 13 ust 3 prawa upadłościowego.

Zdaniem doradcy restrukturyzacyjnego i partnera JP Weber Tomasz Sadurskiego złożenie takiego oświadczenia dla wielu przedsiębiorców, którzy byli zmuszeni zawiesić działalność będzie niemożliwe. O pomoc nie będzie mógł się też ubiegać przedsiębiorca, który zalega z płatnościami na składki zusowskie i podatkowe. 

Dla porównania:

Niemcy

W Niemczech Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów przygotowuje ustawowe rozporządzenie w celu zawieszenia obowiązku zgłoszenia niewypłacalności do 30 września 2020 roku, z opcją prolongaty tego terminu aż do 31 marca 2021 roku. Celem tego programu jest ochrona firm dotkniętych epidemią koronawirusa. Zgodnie z ogłoszeniem Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości zawieszenie wymogu złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości ma na celu uniknięcie sytuacji, w której zainteresowane firmy będą musiały złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości po prostu dlatego, że przetwarzanie wniosków o pomoc publiczną lub finansowania lub negocjacji restrukturyzacyjnych w wyjątkowej obecnej sytuacji nie zostało zakończone w ramach trzytygodniowego obowiązku zgłoszenia upadłości.  

Zawieszenie wniosku o niewypłacalność powinno mieć dwa warunki:

  • Przyczyną bankructwa są skutki pandemii koronawirusa.
  • Istnieją uzasadnione perspektywy reorganizacji na podstawie wniosku o pomoc publiczną lub poważnych negocjacji w sprawie finansowania lub reorganizacji prowadzonych przez wnioskodawcę.

Francja

We Francji Parlament przeprowadza prace nad projektem ustawy nadzwyczajnej w sprawie epidemii COVID-19 (projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid 19).  

Przepis art. 7 projektu zakłada że rząd, na warunkach określonych w art. 38 Konstytucji Republiki Francuskiej, będzie uprawniony do wprowadzenia, w drodze rozporządzenia, w terminie trzech miesięcy od opublikowania ustawy nadzwyczajnej w sprawie epidemii COVID-19, niezbędnych zmian legislacyjnych w Księdze VI Kodeksu Handlowego określającej min. zasady postępowania w przypadku niewypłacalności przedsiębiorstw.

Ustawa przewiduje, że zmiany wprowadzone przez rząd w drodze rozporządzenia mogą, w razie potrzeby, działać z mocą wsteczną od dnia 12 marca 2020 r. Projekt nie przewiduje konkretnych rozwiązań legislacyjnych w zakresie niewypłacalności, aby nie ograniczać możliwości działania rządu w sytuacji rozwijającej się sytuacji kryzysowej.

Hiszpania

W Hiszpanii trwa stan wyjątkowy ogłoszony z powodu epidemii koronawirusa COVID-19. W związku z tym przyjęto Dekret królewski z mocą ustawy 8/2020 z dnia 17 marca (Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo), który przewiduje nadzwyczajne środki w celu złagodzenia gospodarczych i społecznych skutków epidemii, min. w zakresie niewypłacalności przedsiębiorstw.

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 Dekretu, tak długo jak trwa stan wyjątkowy, dłużnik który jest w stanie niewypłacalności, nie będzie zobowiązany do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego. Wspomniany art. 43 ust. 1 Dekretu stanowi jednocześnie, że w czasie trwania stanu wyjątkowego oraz w okresie dwóch miesięcy po jego zakończeniu wnioski o ogłoszenie upadłości nie będą rozpatrywane.

Oznacza to, że rozwiązania odnośnie zawieszenia postępowania upadłościowego zostały już przyjęte lub zostaną przyjęte w kilku krajach Europy Zachodniej. W Hiszpanii, gdzie dłużnik, który w okresie stanu wyjątkowego będzie niewypłacalny nie będzie musiał składać wniosku o ogłoszenie upadłości, a takie wnioski przez kolejne 2 miesiące nie będą w ogóle rozpatrywane. 

Czekamy na racjonalne działania ustawodawcy i liczymy, że kolejne wersje ustawy, będą zawierać przepisy które zabezpieczą polskich przedsiębiorców przed upadłością w epoce koronawirusa.

Artykuły

Chciałbyś skorzystać z wiedzy naszych ekspertów? Napisz do nas na info@jpweber.com, a my kompleksowo pomożemy w rozwijaniu działalności biznesowej w Polsce i na świecie.

Napisz do nas

JP Weber

Tomasz Sadurski

Tomasz Sadurski

Partner,
Radca Prawny,
Doradca Restrukturyzacyjny

Przeczytaj również.

JP Weber doradcą Algas SP w procesie pozyskania inwestora strategicznego i sprzedaży udziałów Zobacz więcej

Zobacz więcej JP Weber doradcą Algas SP w procesie pozyskania inwestora strategicznego i sprzedaży udziałów

Rola prawnego badania due diligence w transakcjach. Zobacz więcej

Zobacz więcej Rola prawnego badania due diligence w transakcjach.

Zapisz się do newslettera JP Weber

Nasi eksperci dzielą się na bieżąco informacjami ze świata podatków, prawa, B+R i innowacji, które udostępniamy w formie newsletterów.