JP Weber

Polski Ład. Zmiany w prawie podatkowym.

Podziel się treścią

Polski Ład. Zmiany w prawie podatkowym.

Od 1 stycznia 2022 r. weszły w życie nowe przepisy, które wynikają z szerokiego pakietu zmian prawnych wprowadzanych w ramach Polskiego Ładu. Odczują je niemalże wszyscy podatnicy.

Pod koniec października parlament zakończył prace nad Polskim Ładem, pakietem ustaw wprowadzających zmiany między innymi w prawie podatkowym. Sejm odrzucił wszystkie poprawki zgłoszone przez Senat. 

Opodatkowanie osób fizycznych (PIT)

 • Zmiana w skali podatkowej – próg, powyżej którego dochód jest opodatkowany stawką 32%, zostanie podniesiony z 85 528 PLN do 120 000 PLN.
 • Podwyższenie kwoty wolnej od podatku dla podatników rozliczających się wg. skali do kwoty 30.000 PLN rocznie.
 • Zniesienie możliwości odliczenia składki zdrowotnej od PIT dla wszystkich podatników. Dla części z nich (pracowników oraz przedsiębiorców rozliczających się wg. skali) wprowadzono tzw. ulgę dla klasy średniej. Ma ona zrównoważyć negatywny wpływ na dochód netto. Ulga przysługuje podatnikom, których roczne dochody mieszczą się w przedziale od 68 412 PLN do 133 692 PLN.
 • Zmiana stawek ryczałtu dla niektórych grup – przykładowo dla zawodów związanych z branżą IT stawka zmaleje do 12%, dla lekarzy do 14%.
 • Zniesienie ulgi dla samotnych rodziców – zamiast niej przewidziane jest odliczenie od podatku w stałej kwocie 1.5 tys. PLN.
 • „Zerowy PIT” do kwoty przychodu 85 528 PLN - dla rodzin z co najmniej czwórką dzieci, osób w wieku emerytalnym, które zrezygnują z pobierania świadczenia i będą nadal aktywne zawodowo oraz osób powracających zza granicy.

Wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorców

 • Składka w wysokości 4,9% dochodu dla przedsiębiorców rozliczających się liniowo.
 • Składka w wysokości 9% dochodu dla przedsiębiorców rozliczających się wg. skali.
 • Składka obliczana na specjalnych warunkach dla podatników rozliczających się ryczałtem (przedziały dla rocznych dochodów poniżej 60 tys., od 60 tys. do 300 tys. oraz powyżej 300 tys. PLN).

Minimalny CIT

 • Stawka 10 proc.
 • Obejmie spółki i podatkowe grupy kapitałowe, które w roku podatkowym poniosą stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych lub zanotują udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych nie większy niż 1 proc.
 • Kwota CIT należnego za ten sam rok będzie pomniejszała minimalny podatek. kwota podatku minimalnego wpłacona do urzędu skarbowego będzie podlegała odliczeniu od CIT zapłaconego w Polsce w trzech kolejnych latach podatkowych. 

Estoński CIT

 • Będzie przysługiwał także spółkom komandytowym i komandytowo-akcyjnym (pod warunkiem, że wspólnikami są osoby fizyczne). 
 • Zniesiony zostaje maksymalny limit przychodów 100 mln PLN.
 • Stawki zostaną obniżone: 10 proc. dla małych podatników i 20 proc. dla pozostałych, niezależne od poniesionych nakładów inwestycyjnych. 

Usługi niematerialne

Zostanie zniesiony art. 15e ustawy o CIT ograniczający zaliczanie do kosztów podatkowych wydatków na usługi niematerialne. Jednakże inne rozwiązania wprowadzone w Polskim Ładzie efektywnie mogą doprowadzać do równoważnych skutków. 

Grupy VAT (od 01.07.2022)

Możliwość składania jednego JPK_VAT i wpłaty podatku za wszystkie podmioty wchodzące w skład grupy. 

Transakcji gotówkowe

 • Limit transakcji między przedsiębiorcami w wysokości 8 tys. PLN.
 • Konieczność zapłaty przez konsumenta na rachunek bankowy, przy transakcjach przekraczających 20 tys. PLN. 

Wykup z leasingu 

Przychód ze sprzedaży auta, wykupionego do majątku osobistego, będzie stanowił przychód z działalności gospodarczej, jeżeli od wycofania pojazdu z działalności gospodarczej do zbycia minie mniej niż 6 lat. 

Amortyzacja

Brak możliwości amortyzowania budynków i lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

JPK Księgi (od 2023)

 • Podatnicy PIT i CIT, a także płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych po zakończeniu każdego roku będą zobowiązani przesłać do urzędu skarbowego ustrukturyzowane księgi i ewidencje.
 • Dodatkowo do przesłania ksiąg co miesiąc lub kwartał będą zobowiązani przedsiębiorcy niebędący podatnikami CIT, przy czym za pomocą rozporządzenia mogą zostać zwolnieni z tego obowiązku. 

Najem (od 01.01.2023) 

Przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, uzyskiwane poza działalnością biznesową będą opodatkowane wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

JP Weber

Anna Derewońko

Anna Derewońko

Partner,
Doradca Podatkowy

Przeczytaj również.

JP Weber doradcą Algas SP w procesie pozyskania inwestora strategicznego i sprzedaży udziałów Zobacz więcej

Zobacz więcej JP Weber doradcą Algas SP w procesie pozyskania inwestora strategicznego i sprzedaży udziałów

Rola prawnego badania due diligence w transakcjach. Zobacz więcej

Zobacz więcej Rola prawnego badania due diligence w transakcjach.

Zapisz się do newslettera JP Weber

Nasi eksperci dzielą się na bieżąco informacjami ze świata podatków, prawa, B+R i innowacji, które udostępniamy w formie newsletterów.