JP Weber

Polski Ład. Zmiany w prawie podatkowym.

Podziel się treścią

Polski Ład. Zmiany w prawie podatkowym.

Od 1 stycznia 2022 r. weszły w życie nowe przepisy, które wynikają z szerokiego pakietu zmian prawnych wprowadzanych w ramach Polskiego Ładu. Odczują je niemalże wszyscy podatnicy.

Pod koniec października parlament zakończył prace nad Polskim Ładem, pakietem ustaw wprowadzających zmiany między innymi w prawie podatkowym. Sejm odrzucił wszystkie poprawki zgłoszone przez Senat. 

Opodatkowanie osób fizycznych (PIT)

 • Zmiana w skali podatkowej – próg, powyżej którego dochód jest opodatkowany stawką 32%, zostanie podniesiony z 85 528 PLN do 120 000 PLN.
 • Podwyższenie kwoty wolnej od podatku dla podatników rozliczających się wg. skali do kwoty 30.000 PLN rocznie.
 • Zniesienie możliwości odliczenia składki zdrowotnej od PIT dla wszystkich podatników. Dla części z nich (pracowników oraz przedsiębiorców rozliczających się wg. skali) wprowadzono tzw. ulgę dla klasy średniej. Ma ona zrównoważyć negatywny wpływ na dochód netto. Ulga przysługuje podatnikom, których roczne dochody mieszczą się w przedziale od 68 412 PLN do 133 692 PLN.
 • Zmiana stawek ryczałtu dla niektórych grup – przykładowo dla zawodów związanych z branżą IT stawka zmaleje do 12%, dla lekarzy do 14%.
 • Zniesienie ulgi dla samotnych rodziców – zamiast niej przewidziane jest odliczenie od podatku w stałej kwocie 1.5 tys. PLN.
 • „Zerowy PIT” do kwoty przychodu 85 528 PLN - dla rodzin z co najmniej czwórką dzieci, osób w wieku emerytalnym, które zrezygnują z pobierania świadczenia i będą nadal aktywne zawodowo oraz osób powracających zza granicy.

Wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorców

 • Składka w wysokości 4,9% dochodu dla przedsiębiorców rozliczających się liniowo.
 • Składka w wysokości 9% dochodu dla przedsiębiorców rozliczających się wg. skali.
 • Składka obliczana na specjalnych warunkach dla podatników rozliczających się ryczałtem (przedziały dla rocznych dochodów poniżej 60 tys., od 60 tys. do 300 tys. oraz powyżej 300 tys. PLN).

Minimalny CIT

 • Stawka 10 proc.
 • Obejmie spółki i podatkowe grupy kapitałowe, które w roku podatkowym poniosą stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych lub zanotują udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych nie większy niż 1 proc.
 • Kwota CIT należnego za ten sam rok będzie pomniejszała minimalny podatek. kwota podatku minimalnego wpłacona do urzędu skarbowego będzie podlegała odliczeniu od CIT zapłaconego w Polsce w trzech kolejnych latach podatkowych. 

Estoński CIT

 • Będzie przysługiwał także spółkom komandytowym i komandytowo-akcyjnym (pod warunkiem, że wspólnikami są osoby fizyczne). 
 • Zniesiony zostaje maksymalny limit przychodów 100 mln PLN.
 • Stawki zostaną obniżone: 10 proc. dla małych podatników i 20 proc. dla pozostałych, niezależne od poniesionych nakładów inwestycyjnych. 

Usługi niematerialne

Zostanie zniesiony art. 15e ustawy o CIT ograniczający zaliczanie do kosztów podatkowych wydatków na usługi niematerialne. Jednakże inne rozwiązania wprowadzone w Polskim Ładzie efektywnie mogą doprowadzać do równoważnych skutków. 

Grupy VAT (od 01.07.2022)

Możliwość składania jednego JPK_VAT i wpłaty podatku za wszystkie podmioty wchodzące w skład grupy. 

Transakcji gotówkowe

 • Limit transakcji między przedsiębiorcami w wysokości 8 tys. PLN.
 • Konieczność zapłaty przez konsumenta na rachunek bankowy, przy transakcjach przekraczających 20 tys. PLN. 

Wykup z leasingu 

Przychód ze sprzedaży auta, wykupionego do majątku osobistego, będzie stanowił przychód z działalności gospodarczej, jeżeli od wycofania pojazdu z działalności gospodarczej do zbycia minie mniej niż 6 lat. 

Amortyzacja

Brak możliwości amortyzowania budynków i lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

JPK Księgi (od 2023)

 • Podatnicy PIT i CIT, a także płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych po zakończeniu każdego roku będą zobowiązani przesłać do urzędu skarbowego ustrukturyzowane księgi i ewidencje.
 • Dodatkowo do przesłania ksiąg co miesiąc lub kwartał będą zobowiązani przedsiębiorcy niebędący podatnikami CIT, przy czym za pomocą rozporządzenia mogą zostać zwolnieni z tego obowiązku. 

Najem (od 01.01.2023) 

Przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, uzyskiwane poza działalnością biznesową będą opodatkowane wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

JP Weber

Anna Derewońko

Anna Derewońko

Partner,
Doradca Podatkowy

Zobacz także.

Zapisz się do newslettera JP Weber

Nasi eksperci dzielą się na bieżąco informacjami ze świata podatków, prawa, B+R i innowacji, które udostępniamy w formie newsletterów.